FacebookCatalan Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Avís legal

Informació general, condicions d'ús i política de privacitat de Can Cruset

cancruset.cat, és gestionat per Pere Civill, amb domiciliació Can Cruset de Greansola - Barri Mas Bertran - 08737 Torrelles de Foix, amb NIF 46631556E

Registre de l'establiment: PB-000547

La utilització del portal implica l'acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de Can Cruset o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Can Cruset. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
 • El contingut d'aquest lloc web, es troba amb llicència Creative Commons. Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, sense fins comercials, sense obres derivades i reconeixement de l'autor i la llicència.
 • El codi de les pàgines, es troba amb llicència GNU/GPL.
 • Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de Can Cruset que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Can Cruset o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Can Cruset no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 • Can Cruset donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
 • En les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es vetllarà, en la mesura del possible, per la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.
 • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a Can Cruset a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, rebre informació de les activitats i serveis propis de Can Cruset, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Can Cruset o les entitats del seu grup puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Can Cruset resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa Can Cruset els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., o bé adreçant aquesta sol·licitud per correu certificat a Can Cruset. Igualment, podrà adreçar aquesta sol·licitud via correu electrònic.
 • Can Cruset no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus dels fitxers agregats i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Can Cruset, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Can Cruset.
 • Can Cruset no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • Can Cruset es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons

Protecció de dades

El lloc web Can Cruset garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Can Cruset, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Can Cruset enviant un e-mail a: cancruset[a]cancruset.cat

 
Reserves - Can Cruset

GPS
41° 24' 22.0566"
1° 35' 56.3568"

Noticies

Oferta Castanyada 2020

copa-llar

Grups reduïts:

6 persones: 420 €

4 persones: 275 €

 

Benvinguda tardor 2020

Finalitzada la temporada d'estiu,

només ens queda agraïr la vostra

visita. Moltes gràcies! ens ho heu

possat molt fàcil.

Vinya clot de les pomeres web

Foto: Àngela Llop

T'acompanyem per conèixer i gaudir de

les feines a pagès.